10 GALVENIE VEIKTSPĒJAS RĀDĪTĀJI (KPI) PERSONĀLA ATLASĒ

Personāla atlases procesā veiktspējas rādītāji (KPI) ir būtiska sastāvdaļa, kas palīdz novērtēt un uzlabot darba efektivitāti. Zemāk ir norādīti 10 galvenie veiktspējas rādītāji, kas ir būtiski personāla atlases procesā:

- Darba sludinājumu sasniegumu rādītāji: Novērtējiet darba sludinājumu izplatīšanas efektivitāti, kā arī kandidātu skaitu un kvalitāti, kas nāk no katras izvēlētās reklāmas platformas.

- Kandidātu izsekošanas rādītāji: Sekojiet kandidātu ceļam no pieteikuma iesniegšanas līdz intervijas un pieņemšanas procesam, novērtējot katru posmu laika, izmaksas un efektivitāti.

- Pieteikumu kvalitātes rādītāji: Analizējiet pieteikumu kvalitāti, ņemot vērā kandidātu atbilstību prasībām, pieredzi un izglītību, kā arī motivāciju un interesi par vakanto amatu.

- Intervijas iznākumu rādītāji: Novērtējiet intervijas rezultātus, ņemot vērā kandidātu vērtējumus, jautājumu atbildes un kopējo iespaidu, lai noteiktu, vai kandidāts atbilst uzņēmuma kultūrai un prasībām.

- Darbinieku pieņemšanas laika rādītāji: Nosakiet vidējo laiku, kas nepieciešams no vakances izsludināšanas līdz jaunā darbinieka pieņemšanai darbā, un analizējiet to, lai optimizētu atlases procesu.

- Pieņemto darbinieku: Uzraugiet jauno darbinieku saglabāšanas līmeni pirmajos 6-12 mēnešos un novērtējiet to, kādas integrācijas programmas ir veiksmīgas.

- Kandidātu pieredzes rādītāji: Aptaujiet kandidātus par viņu pieredzi atlases procesā, lai novērtētu to, kā viņi uztvēra un novērtēja sadarbību ar uzņēmumu.

- Darbinieku produktivitātes rādītāji: Analizējiet jauno darbinieku produktivitāti un veiktspēju pirmajos mēnešos darbā, lai novērtētu to, cik efektīvi tie ir integrējušies uzņēmumā.

- Kandidātu avota rādītāji: Noteikiet, no kurienes nāk viskvalitatīvākie un visefektīvākie kandidāti, un pielāgojiet atlases stratēģiju atbilstoši tam, lai piesaistītu vēlamās talantu grupas.

- Darba devēja reputācijas rādītāji: Sekoiet atsauksmēm un vērtējumiem par atlases procesu, lai noteiktu, kā tas ietekmē uzņēmuma reputāciju un tā spēju piesaistīt un noturēt talantus.

Šie 10 veiktspējas rādītāji ir būtiski, lai efektīvi novērtētu un uzlabotu personāla atlases procesu. Izmantojiet tos, lai veiksmīgi piesaistītu un saglabātu labākos talantus savā uzņēmumā!.