Privātuma un datu politika

Ar šo Privātuma politiku SIA "DoubleFox", reģistrācijas Nr. 40203470580, juridiskā adrese: Lielā iela 12-6, Liepāja, LV-3401, sniedz informāciju par fizisko personu personas datu apstrādi SIA "DoubleFox" uzņēmumā, lai Jūs būtu pārliecināts par savu personas datu drošību, kā arī apzināties savu personas datu apstrādes atbilstību personas datu apstrādes principiem.         
 SIA "DoubleFox" var ieviest Privātuma politikas papildinājumus vai labojumus, publicējot pašreizējo versiju savā tīmekļa vietnē www.doublefox.net. Gadījumā, ja fiziska persona iesniedz SIA “DoubleFox” aizpildītu anketu un/vai savu CV mājaslapā www.doublefox.net,  SIA “DoubleFox”, reģistrācijas Nr.40203470580, juridiskā adrese: Lielā iela 12-6, Liepāja, LV- 3401, ir Datu pārzinis (turpmāk – Pārzinis), savukārt Darba devējs ir no Pārziņa atsevišķs pārzinis.
Šīs Privātuma politikas sadaļas izpratnē, Datu subjekts ir fiziska persona, kas brīvprātīgi ir iesniegusi savus datus, izmantojot sociālos tīklus vai e-pastu SIA "DoubleFox". E-pasta adrese saziņai ar Datu subjektu ir [email protected].                

Apstrādājamo personas datu kategorijas:

Vārds un uzvārds;
E-pasta adrese;
Telefona numurs;
Izglītība;
Darba pieredze;
Prasmes;
Un citu informāciju, ko Datu subjekts sniedz pēc saviem ieskatiem.

Veiktās personas datu apstrādes mērķis ir piedāvāt personāla atlases pakalpojumus un karjeras konsultācijas kā starpniekam starp Datu subjektu un Darba devēju, cenšoties atrast Datu subjektam piemērotu darbu.
Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Datu subjekta nepārprotamu piekrišanu, kā noteikts Vispārīgās datu aizsardzības regulas (1) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā. Aizpildot anketu/CV vai iesniedzot datus caur sociālajiem tīkliem vai e-pastiem, Datu subjekts veic skaidras un apstiprinošas darbības, kas apliecina viņa piekrišanu konkrētu personas datu apstrādei.
Personas dati tiek glabāti līdz Datu subjekta piekrišanas atsaukšanai. Datu subjekta piekrišanas atsaukšana jānosūta uz Pārziņa e-pasta adresi [email protected] vai juridisko adresi: Lielā iela 12-6, Liepāja, LV-3401.
Pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu, Pārzinis dalīsies ar Datu subjekta personas datiem ar potenciālajiem darba devējiem, lai atvieglotu Datu subjektam piemērota darba meklēšanu. Darba devējs ir atsevišķs Pārzinis un ir atbildīgs par visu Latvijas Republikā piemērojamo normatīvo aktu, tai skaitā Vispārīgās datu aizsardzības regulas, ievērošanu attiecībā uz personas datu apstrādi un Datu subjekta tiesību aizsardzību.
Ja to pieprasa valsts vai pašvaldību institūcijas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par Datu subjektu.