4 KĻŪDAS, KURAS NEPIEĻAUT AIZEJOT NO DARBA

Profesionālā un pareiza darba atstāšana ir būtisks karjeras solis, prasot rūpīgu plānošanu un izpildi. Izvairīšanās no ierastajām kļūdām šajā pārejas posmā ir ļoti svarīga, lai saglabātu profesionālās attiecības un nodrošinātu nākotnes iespējas. Šeit ir četras kļūdas, kuras jāizvairās, atstājot esošo darba vietu:


𝟏. 𝐍𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢̄𝐯𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐤𝐚𝐧̧𝐚
Viena no visbiežāk pieļautajām kļūdām ir aiziešana prom uz negatīvas nots. Izvairieties izteikt sūdzības vai atklāti paust neapmierinātību. Saglabājiet profesionalitāti un koncentrējieties uz uzņēmuma pavadītā laika pozitīvajiem aspektiem. Nekad nevar zināt, kad nākotnē varētu saskarties ar bijušajiem kolēģiem vai vadītājiem.


𝟐. 𝐍𝐞𝐩𝐢𝐞𝐧𝐚̄𝐜𝐢̄𝐠𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚̄𝐜𝐢𝐣𝐚𝐬 𝐧𝐨𝐝𝐨𝐬̌𝐚𝐧𝐚
Aiziešana, nenodrošinot pienācīgu informācijas nepieciešamību jaunajam darbiniekam var kaitēt gan jūsu reputācijai, gan uzņēmuma darbībai. Dokumentējiet savus pienākumus, dalieties zināšanās un piedāvājiet palīdzību nodošanas procesa laikā. Tas parāda jūsu apņemšanos gūt panākumus komandā pat pēc tam, kad esat virzījies tālāk.


𝟑. 𝐋𝐢̄𝐠𝐮𝐦𝐬𝐚𝐢𝐬𝐭𝐢̄𝐛𝐮 𝐧𝐞𝐢𝐞𝐯𝐞̄𝐫𝐨𝐬̌𝐚𝐧𝐚
Līgumsaistību neievērošana, piemēram, uzteikuma termiņi vai citu līgumā minēto saistību neievērošana var izraisīt juridiskas sekas. Pārskatiet savu darba līgumu un pārliecinieties, ka esat izpildījis visas saistības pirms aiziešanas no darba. Tas parāda, ka tiek ievēroti noteikumi, par kuriem vienojāties, pievienojoties uzņēmumam.


𝟒. 𝐊𝐨𝐧𝐭𝐚𝐤𝐭𝐮 𝐩𝐚̄𝐫𝐫𝐚𝐮𝐬̌𝐚𝐧𝐚 𝐯𝐚𝐢 𝐧𝐞𝐮𝐳𝐭𝐮𝐫𝐞̄𝐬̌𝐚𝐧𝐚
Profesionālu kontaktu uzturēšanas nozīmes neievērošana ir izplatīta kļūda. Jūsu kolēģi un vadītāji nākotnē var kalpot kā vērtīgas atsauces vai tīkla kontakti. Saglabājiet kontaktus, izmantojot LinkedIn, un izsakiet pateicību par iespējām un pieredzi, kas gūta jūsu pilnvaru laikā.

Noslēgumā jāsaka, ka aiziešana no darba prasa stratēģisku plānošanu un pārdomātu pieeju. Izvairoties no šīm bieži pieļautajām kļūdām, jūs varat atkāpties profesionāli, atstājot durvis atvērtas pozitīvai turpmākai mijiedarbībai jūsu profesionālajā tīklā.